NOVA ARKA d.o.o.

za trgovinu i intelektualne usluge

Skraćeni naziv: NOVA ARKA d.o.o.
Sjedište: Tkalčićeva 44, 10000 ZAGREB
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080017134
OIB: 01768527874
Matični broj: 0283720
IBAN: HR6623400091100190016
SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X

Član uprave:
Aziz Hasanpašić

Direktor:
Aziz Hasanpašić

Temeljni kapital 1.540.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu i stvarima

Tel: +385 1 4813 467
Mob: +385 91 7232 979
Fax: +385 1 4873 568
E-mail: info@novaarka.hr
Facebook: https://web.facebook.com/novaarka1


Uvećan pregled