VISAK


Visak može biti različitih oblika. Najidealniji je visak kružnog ili eliptičnog oblika koji prilikom gibanja stvara najmanje otpora. Kao visak možete u pomanjkanju pravog viska koristiti džepni sat na lančiću, lančić s privjeskom, prsten ili najobičniju maticu na koncu, ključeve itd. Svaki predmet obješen o nit ili uzicu može koristiti kao pomagalo prilikom radiestezijskog istraživanja. Važno je da je visak što pravilnijeg oblika. Njegovi su pokreti stoga mnogo raznovrsniji a ujedno i informativniji, ovisno o tome na kakvoj ste razini komunikacije s viskom. Uglavnom se upotrebljavaju visci koji su iznutra šuplji. Prilikom traženja vode ili metala možemo u visak staviti uzorak materijala kojeg tražimo. To nam znatno olakšava posao.
Visak može biti načinjen od različitih vrsti materijala. Najčešće se upotrebljavaju visci načinjeni od različitih vrsta metala. Pretežno su zastupljeni visci od bakra i mjedi a nešto rjeđe od srebra, željeza pa čak i zlata. Poneki radiestezisti koriste visak od jantara, stakla i različitih drugih materijala. Veoma je važno znati da visak sastavljen od više vrsti metala ili materijala ima osjetno manju provodljivost, bez obzira koliko atraktivno izgledno.
Zašto je važno u početku od kakva je materijala visak? Svaki organizam je drugačiji i netko bolje reagira na bakar, netko na srebro, jantar ili na neki drugi materijal. Nakon stanovita vremena, kada dobro ovladate tehnikom rada s viskom (što budete više radili rasti će i vaša radiestezijska sposobnost) više neće biti tako važno od kakva je materijala načinjen visak. Moći ćete s jednakim uspjehom koristiti svaki visak. Zapamtite da je visak samo dio pribora pomoću kojega možete doći do različitih saznanja, istodobno i to da je vaš mozak i tijelo taj nadasve fini i senzibilni instrument koji registrira sve promjene a putem viska ih očituje.
Način držanja viska
Uzicu viska primite između palca i kažiprsta, tako da su jagodice palca i kažiprsta okrenute prema zemlji. Dešnjaci drže visak u desnoj a ljevaci u lijevoj ruci. Uvijek treba držati visak u onoj ruci kojom se više služite u svakodnevnom životu. Obično je zapešće ruke u kojoj držite visak niže od lakta i ruka je slobodna. Ako vam je to teško ili nezgodno, možete nasloniti lakat na neko uporište. Zapamtite da prilikom rada s viskom ne smijete nipošto podupirati jednu ruku o drugu. Tako biste izazvali kratki spoj (ruke su različitog polariteta) i onemogućili kretanje viska.
Komuniciranje s viskom
Držim da nije potrebno posebno objašnjavati zašto se visak giba u ruci ljudi pojačana osjeta ili radiestezijkog naboja, jer je to opisano i objašnjeno u svim knjigama o radiesteziji, koje su izašle do sada. Notorna je činjenica da se može "razgovarati" s viskom, i to je jedino što nas ovog trenutka zanima. Valja napomenuti da je visak relej između naše svijesti i podsvijesti. Opustite se i uzmite visak u ruku, kako smo vas već uputili. U sebi ili naglas postavite pitanje "visku": "Kako ćeš mi pokazati DA?" Morate biti mirni i koncentrirani. Ponavljajte pitanje, jer morate s viskom biti veoma strpljivi. Neće možda odmah reagirati, ali neka vas to ne obeshrabri. Samo upornošću i strpljivošću doći ćete do rezultata. Ako vam taj dan visak nije odgovorio pokušajte ponovno drugoga dana. Kada vam visak svojim kretanjem pokaže odgovor DA, upitajte kako će vam pokazati odgovor za NE. Kada vam pokaže odgovor za NE, onda upitajte je li to vaš trajan dogovor (viska i vas), da vam NE pokaže na jedan način a DA na drugi. Najčešće dobijete potvrdan odgovor. Ja bih ipak preporučio da povremeno upitate visak odgovor za DA i NE, jer se zna dogoditi da visak promijeni vaš dogovor. Meni odgovor DA visak pokazuje gibajući se kružno u smjeru kazaljke na satu a NE obratno.
Inače, za sve što je dobro i pozitivno visak mi pokazuje s DA a sve loše i negativno s NE. Visak se može gibati kružno, pravolinijski i eliptidno. Pokreti viska su vrlo raznoliki i što budete više vježbali lakše ćete moći razumjeti odnosno dešifrirati svaki pokret viska. Ne zaboravite, osim odgovora DA i NE ima još mnogo drugih odgovora, primjerice: neutralno, tako ďż˝ tako, skoro DA, skoro NE, slabo, izvrsno, dosta dobro itd.
Pitanja moraju biti uvijek tako koncipirana da se na njih može egzaktno odgovoriti s DA i NE. Postavite li jedno određeno pitanje i visak miruje, razmislite. Jeste li ga dobro postavili. Ako niste, morate ga preformulirati. Ako ni tada iz dvaju pokušaja ne dobijete odgovor, odustanite od tog pitanja, jer sigurno postoji neki razlog zašto vam visak nije odgovorio. Nikada nemojte forsirati ili siliti visak. Na glupa ili besmislena pitanja dobit ćete odgovor u stilu pitanja, a može se dogoditi da vam taj dan visak neće dati nikakav odgovor. Upamtite visak nije igračka i prilikom rada s njim trebate biti i veoma ozbiljni. Zamjetit ćete da će vam komunikacija viskom biti nekada bolja a nekada slabija.