Uvjeti poslovanja NOVA ARKA d.o.o.

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na internet stranicama/web trgovini www.novaarka.hr. Pristupom ovoj stranici smatra se da je Kupac pročitao ove Uvjete poslovanja, razumio ih, te da ih Kupac svojom narudžbom odnosno kupnjom proizvoda prihvaća.


Opće odredbe

Naručivanje proizvoda putem novaarka.hr moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Prodavatelj je Nova Arka d.o.o. , Tkalčićeva 44, Zagreb, OIB: 01768527874 (dalje u tekstu: „Nova Arka“ ili „Prodavatelj“).

Kupac proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja posjeti novaarka.hr, odabere proizvod, stavi proizvod/e u košaricu i naruči putem novaarka.hr te nakon primitka obavijesti o potvrdi narudžbe od strane Prodavatelja, plati kupoprodajnu cijenu u punom iznosu.

Proizvod je bilo koji artikl koji se nalazi na novaarka.hr, a označen je cijenom i brojem artikla. Slike Proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati Proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boja Proizvoda od strane ljudskog oka i slično, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja Proizvoda s bojama kako ih Kupac vidi na zaslonu svog monitora. Prodavatelj ne jamči da su svi artikli iz iste grupe proizvoda istih fizičkih dimenzija i oblika.

Naručivanje

Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Kupac odabere Proizvod, stavi Proizvod/e u košaricu te potvrdi način plaćanja. Putem novaarka.hr Kupcu je omogućena kupnja svih Proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.

Kupci mogu biti punoljetne osobe  koje prihvaćaju ove Uvjete poslovanja, što potvrđuju narudžbom Proizvoda na novaarka.hr. Ukoliko maloljetna osoba, potpuno ili djelomično poslovno nesposobna osoba naruči Proizvod, smatra se da je to učinila uz suglasnost svog zakonskog zastupnika te Prodavatelj isključuje svoju odgovornost radi postupanja po narudžbi takve osobe.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-poštom odmah nakon obavljene narudžbe koja sadrži sve zakonom i ovim Uvjetima poslovanja propisane detalje. Prodavatelj zadržava puno pravo u bilo kojem trenutku stornirati narudžbu, te se time obvezuje da će u propisanom zakonskom roku izvršiti puni povrat novca. Ukoliko Kupac ne kontaktira Prodavatelja, smatra se da je primio potvrdu narudžbe i da je suglasan s cijenom i uvjetima isporuke Proizvoda.

Trajanje i raskid Ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Nova Arka d.o.o. za kupoprodaju Proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji Proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Nova Arka d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut (dalje u tekstu: „Ugovor“).

Ovi Uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.

Isporuka i cijene

Isporuku obavlja Prodavatelj putem ovlaštenih kurirskih službi i Hrvatske pošte.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, euro (€), s PDV-om. Istaknute cijene Proizvoda na novaarka.hr vrijede za kupnju putem interneta. U slučaju kupovine iz druge države članice EU, cijene će biti prikazane u eurima (€), s PDV-om.

Plaćanje 

Naručene Proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavatelju platiti pouzećem prilikom dostave robe ili uplatom na IBAN račun Prodavatelja

U slučaju da Kupac naruči Proizvod i odbije ga primiti, odnosno platiti pouzećem, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova. Kupac daje svoju suglasnost na navedenu obvezu okončanjem narudžbe na novaarka.hr.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa, te obratno.

Izjava o privatnosti

Nova Arka d.o.o. brine o osobnim podacima svojih Kupaca. Više o načinu kako pohranjujemo i čuvamo osobne podatke, možete pročitati u Politici privatnosti Nova Arka d.o.o.

Dostava i isporuka

Dostava je besplatna za iznose računa iznad 100,00 €.

Za iznose računa manje 100,00 € cijena dostave ovisi o načinu plaćanja i isporuke.

– narudžbe koje se plaćaju na IBAN račun Prodavatelja i šalju dostavnom službom GLS ili Hrvatskom poštom – cijena dostave je 5,00 €

– narudžbe koje se plaćaju pouzećem i šalju dostavnom službom GLS ili Hrvatskom poštom – cijena dostave je 6,00 €

Vrijeme dostave započinje primitkom uplate na račun Nove Arke. Kod uplata u hrvatskim poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan od dana uplate, a kod plaćanja u poslovnicama Hrvatske pošte, dva radna dana nakon uplate.

Web shop narudžbe i usluge dostave vrijede isključivo za područje čitave Hrvatske. Ne vrijede za inozemstvo.

Uvjeti dostave

Naručene Proizvode Prodavatelj se obvezuje poslati putem Hrvatske pošte ili neke od kurirskih službi koje posluju u Republici Hrvatskoj, unutar 15 radnih dana od zaprimanja potvrde o plaćanju Proizvoda. Prodavatelj ne jamči za vrijeme isporuke nakon predaje pošiljke ovlaštenoj osobi za preuzimanje pošiljke od strane Hrvatske pošte ili kurirske službe.

Sve naručene Proizvode nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko navedeno, zbog stanja zaliha, neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljaka.

Nedostupni Proizvodi

Proizvodi koji su nedostupni u vrijeme narudžbe, ne mogu se naručiti. U slučaju da naručeni Proizvod nakon obavljene narudžbe postane nedostupan, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pisanim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, Prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Svi eventualni povrati novca se vrše putem poslovnog računa Prodavatelja na račun Kupca u banci.

Ostali uvjeti dostave

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja Pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati djelatniku kurirske službe koji je Pošiljku dostavio, odnosno odbiti preuzeti Pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Naručeni Proizvodi u Pošiljci osigurani su od gubitka u dostavi.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača 

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (”Narodne novine“, br. 19/2022, 59/2023) Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ili predati izravno u poslovnim prostorijama Prodavatelja na adresi Tkalčićeva ulica 44, 10000 ZAGREB.  

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. Stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti mogao odgovoriti, Kupac treba navesti točne podatke za primitak odgovora.  

Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama Prodavatelja, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak. 

Podaci potrebni za podnošenje prigovora: 

poštom – na adresu: Nova Arka d.o.o., Tkalčićeva ulica 44, 10000 Zagreb 

e-mailom – na e-mail adresu: info@novaarka.hr 

telefaxom – na broj: +385 1 4873 568 

Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.  

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

Prema članku 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022) Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.

Rok započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog iznosa tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog iznos na račun (IBAN) Kupca u banci koji mu Kupac dostavi na Obrascu za jednostrani raskid ugovora.

Učinak jednostranog raskida ugovora

Prema članku 82. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022)

(1) Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu odnosno ako je ponudu za sklapanje ugovora dao Kupac, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odjeljka.

(3) Kupac nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 83. stavkom 2. i člankom 84. ovoga Zakona.

Obveze Prodavatelja u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 83. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022)

(1) Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 81. ovoga Zakona, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

(4) Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

(5) Obrada osobnih podataka provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(6) Prodavatelj ne smije koristiti sadržaj koji ne podrazumijeva osobne podatke, a koji je Kupac pružio ili stvorio pri korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju isporučuje Prodavatelj, osim ako:

1. je taj sadržaj neupotrebljiv izvan konteksta digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje isporučuje Prodavatelj

2. se taj sadržaj isključivo odnosi na aktivnost Kupca pri korištenju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje isporučuje Prodavatelj

3. je Prodavatelj taj sadržaj objedinio s drugim podacima i ne može ga razdvojiti ili bi takvo razdvajanje zahtijevalo nerazmjerne napore

4. su taj sadržaj proizveli Kupac i druge osobe te ga drugi potrošači mogu nastaviti upotrebljavati.

(7) Iznimno od stavka 6. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, Prodavatelj na zahtjev Kupca stavlja na raspolaganje sadržaj koji ne podrazumijeva osobne podatke, a koji je Kupac pružio ili stvorio korištenjem digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koju je Prodavatelj isporučio Kupcu.

(8) Sadržaj iz stavka 7. ovoga članka Kupac ima pravo preuzeti besplatno, bez ograničenja Prodavatelja, u razumnom roku i strojno čitljivom formatu koji se uobičajeno upotrebljava.

(9) U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj može spriječiti Kupca od daljnje upotrebe digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, posebice tako da mu onemogući pristup digitalnom sadržaju ili digitalnoj usluzi ili ugasi korisnički račun Kupca.

Obveze Kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 84. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022)

(1) Osim ako je Prodavatelj ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 81. ovoga Zakona, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda Prodavatelju odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu.

(3) Kupac ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama.

(4) Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je Prodavatelj pristao snositi te troškove ili ako je Prodavatelj propustio obavijestiti Kupca o tome da je dužan snositi te troškove.

(5) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena Kupcu u njegov dom, Prodavatelj mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(6) Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 60. stavkom 1. točkama 9. i 10. ovoga Zakona, Kupac ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, Kupac neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je Prodavatelj ispunio Kupcu za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka iz članka 79. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je Prodavatelj  propustio obavijestiti ga sukladno člancima 67. ili 76. ovoga Zakona.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Prema članku 86. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022)

(1) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji Kupac preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelj, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja

8. Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji Kupac preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a Prodavatelj mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona

14. Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, je ispunjen u potpunosti.

(2) Odredbe stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se na ugovore sklopljene tijekom nezatraženih posjeta Prodavatelja Kupčevu domu ili tijekom izleta koje je Prodavatelj organizirao radi promocije ili prodaje proizvoda Kupcu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora – link

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN br. 121/16, 

32/19), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno 

rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj:

– Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr

– Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr

– Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr.

– Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske (članak 401).

Ako postoji materijalni nedostatak, Prodavatelj će  prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovisno o željama Kupca:

  • ukloniti nedostatak o svom trošku;
  • zamijeniti Proizvod za novi bez nedostatka;
  • sniziti cijenu
  • o svom trošku organizirati povrat oštećenog Proizvoda i vratiti novac.

Povrat i reklamacija robe

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • ako je isporučena roba koja nije naručena
  • ako je isporučenoj robi istekao rok trajanja
  • ako isporučena robe ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, poslat će Kupcu u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Prodavatelj će prihvatiti u cijelosti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknadit Kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Promotivne akcije

Promotivne se akcije ne odnose na postojeće narudžbe i ne mogu se kombinirati s ostalim akcijama i popustima.

Izjava o odricanju od odgovornosti o liječenju s kristalima i radiestezijskim priborom

Drago i poludrago kamenje, kristale i minerale ljudi koriste od pradavnih vremena. Njihova upotreba može biti u dekorativne, umjetničke, duhovne, iscjeliteljske, mineralno-geološke, te razne druge svrhe.

Svi tekstovi i opisi kristala, minerala, dragog i poludragog kamenja, kao i proizvoda koji su napravljeni od istih, te radiestezijskog pribora su metafizičkog karaktera i kao takvi ne mogu služiti kao recept, dijagnoza, terapija ili liječenje bilo kojeg zdravstvenog stanja ili se koristiti u medicinske svrhe. Kako nema znanstvenih dokaza o njihovom djelovanju, upotreba ili primjena je isključivo na vlastitu odgovornost. Za sva pitanja i informacije vezane uz zdravstveno stanje organizma i liječenje potrebno je konzultirati liječnika ili drugu stručnu medicinsku osobu.

Isključenje odgovornosti

Prodavatelj zadržava pravo na tiskarske pogreške. U slučaju pogrešne cijene ili teksta u internetskoj trgovini www.novaarka.hr mjerodavna je cijena ili tekst koji će priopćiti operater odnosno djelatnik Prodavatelja.

 Izmjene Uvjeta poslovanja

Prodavatelj ima pravo izmjene Uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku kao i pravo ukidanja pristupa stranici novaarka.hr bez prethodne obavijesti. Da bi Kupac bio upoznat s mogućim izmjenama Uvjeta poslovanja, Kupac je obvezan povremeno pročitati Uvjete poslovanja, a svakako prije obavljanja kupovine na web shopu novaarka.hr. Samim korištenjem stranice novaarka.hr od strane Kupca podrazumijeva se da je Kupac upoznat s ovim Uvjetima ili svim izmjenama istih, te da ih Kupac razumije i prihvaća. Ukoliko se Kupac ne slaže s Uvjetima poslovanja ili je maloljetan i bez suglasnosti zakonskog zastupnika, isti će se suzdržati od uporabe stranica novaarka.hr. Prodavatelj isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Kupcima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.