Uvjeti poslovanja NOVA ARKA d.o.o.

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na internet stranicama/web trgovini www.novaarka.hr. Pristupom ovoj stranici smatra se da je Kupac pročitao ove Uvjete poslovanja, razumio ih, te da ih Kupac svojom narudžbom odnosno kupnjom proizvoda prihvaća.


Opće odredbe

Naručivanje proizvoda putem novaarka.hr moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Prodavatelj je Nova Arka d.o.o. , Tkalčićeva 44, Zagreb, OIB: 01768527874 (dalje u tekstu: „Nova Arka“ ili „Prodavatelj“).

Kupac proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja posjeti novaarka.hr, odabere proizvod, stavi proizvod/e u košaricu i naruči putem novaarka.hr te nakon primitka obavijesti o potvrdi narudžbe od strane Prodavatelja, plati kupoprodajnu cijenu u punom iznosu.

Proizvod je bilo koji artikl koji se nalazi na novaarka.hr, a označen je cijenom i brojem artikla. Slike Proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati Proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boja Proizvoda od strane ljudskog oka i slično, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja Proizvoda s bojama kako ih Kupac vidi na zaslonu svog monitora. Prodavatelj ne jamči da su svi artikli iz iste grupe proizvoda istih fizičkih dimenzija i oblika.

Naručivanje

Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada Kupac odabere Proizvod, stavi Proizvod/e u košaricu te potvrdi način plaćanja. Putem novaarka.hr Kupcu je omogućena kupnja svih Proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.

Kupci mogu biti punoljetne osobe  koje prihvaćaju ove Uvjete poslovanja, što potvrđuju narudžbom Proizvoda na novaarka.hr. Ukoliko maloljetna osoba, potpuno ili djelomično poslovno nesposobna osoba naruči Proizvod, smatra se da je to učinila uz suglasnost svog zakonskog zastupnika te Prodavatelj isključuje svoju odgovornost radi postupanja po narudžbi takve osobe.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-poštom odmah nakon obavljene narudžbe koja sadrži sve zakonom i ovim Uvjetima poslovanja propisane detalje. Prodavatelj zadržava puno pravo u bilo kojem trenutku stornirati narudžbu, te se time obvezuje da će u propisanom zakonskom roku izvršiti puni povrat novca. Ukoliko Kupac ne kontaktira Prodavatelja, smatra se da je primio potvrdu narudžbe i da je suglasan s cijenom i uvjetima isporuke Proizvoda.

Trajanje i raskid Ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Nova Arka d.o.o. za kupoprodaju Proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji Proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Nova Arka d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut (dalje u tekstu: „Ugovor“).

Ovi Uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.

Isporuka i cijene

Isporuku obavlja Prodavatelj putem ovlaštenih kurirskih službi i Hrvatske pošte.
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, euro (€) / hrvatska kuna (HRK), s PDV-om. Istaknute cijene Proizvoda na novaarka.hr vrijede za kupnju putem interneta. U slučaju kupovine iz druge države članice EU, cijene će biti prikazane u eurima (€), s PDV-om.

Plaćanje 

Naručene Proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavatelju platiti pouzećem prilikom dostave robe ili uplatom na IBAN račun Nova Arka d.o.o.

U slučaju da Kupac naruči Proizvod i odbije ga primiti, odnosno platiti pouzećem, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova. Kupac daje svoju suglasnost na navedenu obvezu okončanjem narudžbe na novaarka.hr.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa, te obratno.

Izjava o privatnosti

Nova Arka d.o.o. brine o osobnim podacima svojih Kupaca. Više o načinu kako pohranjujemo i čuvamo osobne podatke, možete pročitati u Politici privatnosti Nova Arka d.o.o.

Dostava i isporuka

Dostava je besplatna za iznose računa iznad 100,00 € (753,45 kn).
Za iznose računa manje 100,00 € / 753,45 kn cijena dostave ovisi o načinu plaćanja i
isporuke.

 • narudžbe koje se plaćaju na IBAN račun Prodavatelja i šalju dostavnom službom
  GLS – cijena dostave je 5,00 € (37,67 kn)
 • narudžbe koje se plaćaju pouzećem i šalju dostavnom službom GLS – cijena
  dostave je 6,00 € (45,21 kn)

Vrijeme dostave započinje primitkom uplate na račun Nove Arke. Kod uplata u hrvatskim
poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan od dana uplate, a kod plaćanja u
poslovnicama Hrvatskih pošta, dva radna dana nakon uplate.

Webshop narudžbe i usluge dostave vrijede isključivo za područje čitave Hrvatske. Ne vrijede za inozemstvo.

Uvjeti dostave

Naručene Proizvode Prodavatelj se obvezuje poslati putem Hrvatske pošte ili neke od kurirskih službi koje posluju u Republici Hrvatskoj, unutar 15 radnih dana od zaprimanja potvrde o plaćanju Proizvoda. Prodavatelj ne jamči za vrijeme isporuke nakon predaje pošiljke ovlaštenoj osobi za preuzimanje pošiljke od strane Hrvatske pošte ili kurirske službe.

Sve naručene Proizvode nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko navedeno, zbog stanja zaliha, neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljaka.

Nedostupni Proizvodi

Proizvodi koji su nedostupni u vrijeme narudžbe, ne mogu se naručiti. U slučaju da naručeni Proizvod nakon obavljene narudžbe postane nedostupan, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pisanim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, Prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Svi eventualni povrati novca se vrše putem poslovnog računa Prodavatelja na račun Kupca u banci.

Ostali uvjeti dostave

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja Pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati radniku kurirske službe koji je Pošiljku dostavio, odnosno odbiti preuzeti Pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Naručeni Proizvodi u Pošiljci osigurani su od gubitka u dostavi.

Pravo raskida Ugovora

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ili izravno u poslovnim prostorijama/trgovini Prodavatelja na adresi Tkalčićeva ulica 44, 10000 ZAGREB. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnom prostoru, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Podaci potrebni za podnošenje prigovora:

 • poštom – na adresu: Nova Arka d.o.o., Tkalčićeva ulica 44, 10000 Zagreb
 • e-mailom – na e-mail adresu: info@novaarka.hr
 • telefaxom – na broj: +385 1 4873 568

ili izravno u poslovnim prostorijama Prodavatelja na adresi Tkalčićeva ulica 44, 10000 ZAGREB. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 1. Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.
 2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
 3. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
 4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 5. Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 6. Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
 7. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
  – ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
  – predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
  – predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  – Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  – predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  – predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima proizvoda ili ambalaže ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 9. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

obrazac za jednostrani raskid ugovora – link

Povrat i reklamacija robe

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • ako je isporučena roba koja nije naručena
 • ako je isporučenoj robi istekao rok trajanja
 • ako isporučena robe ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor sukladno Zakonu o zaštiti potrošača poslat će Kupcu u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
Prodavatelj će prihvatiti u cijelosti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.
U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknadit Kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.
Kupac nema pravo vratiti proizvode koji su otvoreni i korišteni i imaju oštećenu originalnu ambalažu (omot, kartonska kutija, celofan i sl.).  Svi proizvodi koje prodajemo su ispravno skladišteni i u originalnoj ambalaži. Rok trajanja koji je označen na ambalaži vrijedi jedino ako se proizvod ispravno skladišti, kako je označeno na deklaraciji.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
Materijalni nedostatak postoji:

 • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet
 • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata
 • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
 • kad je Prodavatelj predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
 • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvod iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Nova Arka d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata Proizvoda. Nova Arka d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Ako postoji materijalni nedostatak, Nova Arka će, prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovisno o željama Kupca:

 • Ukloniti nedostatak o svom trošku;
 • Zamijeniti Proizvod za novi bez nedostatka;
 • Sniziti cijenu;
 • O svom trošku organizirati povrat oštećenog Proizvoda i vratiti novac.

Promotivne akcije

Promotivne se akcije ne odnose na postojeće narudžbe i ne mogu se kombinirati s ostalim akcijama i popustima.

Izjava o odricanju od odgovornosti o liječenju s kristalima i radiestezijskim priborom

Drago i poludrago kamenje, kristale i minerale ljudi koriste od pradavnih vremena. Njihova upotreba može biti u dekorativne, umjetničke, duhovne, iscjeliteljske, mineralno-geološke, te razne druge svrhe.

Svi tekstovi i opisi kristala, minerala, dragog i poludragog kamenja, kao i proizvoda koji su napravljeni od istih, te radiestezijskog pribora su metafizičkog karaktera i kao takvi ne mogu služiti kao recept, dijagnoza, terapija ili liječenje bilo kojeg zdravstvenog stanja ili se koristiti u medicinske svrhe. Kako nema znanstvenih dokaza o njihovom djelovanju, upotreba ili primjena je isključivo na vlastitu odgovornost. Za sva pitanja i informacije vezane uz zdravstveno stanje organizma i liječenje potrebno je konzultirati liječnika ili drugu stručnu medicinsku osobu.

Isključenje odgovornosti

Prodavatelj zadržava pravo na tiskarske pogreške. U slučaju pogrešne cijene ili teksta u internetskoj trgovini www.novaarka.hr mjerodavna je cijena ili tekst koji će priopćiti operater tj. radnik Nova Arka d.o.o.

Izmjene Uvjeta poslovanja

Prodavatelj ima pravo izmjene Uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku kao i pravo ukidanja pristupa stranici novaarka.hr bez prethodne obavijesti. Da bi Kupac bio upoznat s mogućim izmjenama Uvjeta poslovanja, Kupac je obvezan povremeno pročitati Uvjete poslovanja, a svakako prije obavljanja kupovine na web shopu novaarka.hr. Samim korištenjem stranice novaarka.hr od strane Kupca podrazumijeva se da je Kupac upoznat s ovim Uvjetima ili svim izmjenama istih, te da ih Kupac razumije i prihvaća. Ukoliko se Kupac ne slaže s Uvjetima poslovanja ili je maloljetan i bez suglasnosti zakonskog zastupnika, isti će se suzdržati od uporabe stranica novaarka.hr. Prodavatelj isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Kupcima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.